Little Piggy là dự án cá nhân của mình minh họa những điều nhỏ bé trước khi vào năm học, ghi lại những hoạt động không nên bỏ lỡ, những món ăn ngon đặc trưng hay trang phục quen thuộc,… của mùa hè

📣 © Copyright Cam Anh Nguyen (CamAnh Ng Illustration). All rights reserved. – Do not reup without my permission 

Published by camanhngart

Xin chào! Mình là Cẩm Anh, hoạ sỹ minh hoạ đến từ Hà Nội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s