8 Bears Of The World Series tranh minh hoạ 8 loài gấu trên thế giới cho Tổ Chức Động Vật Châu Á (Animals Asia) Màu nước trên giấy Copyright © Cam Anh Nguyen. All rights reserved. Gấu Ngựa và Gấu Chó là hai nhân vật hết sức đặc biệt. Đây là hai loài gấu duyContinue reading