Tháng Năm – 2019

Tháng Năm có màu gì? Là màu của cầu vồng. Tháng Năm trôi đi quá nhanh. Chỉ khi giở lịch Google Calendar ra mình mới nhận thấy tháng Năm đã vội qua mất, vì mình đã làm được rất nhiều việc. Lịch làm việc của mình được phân loại bằng màu, vì vậy tháng NămContinue reading “Tháng Năm – 2019”